تبلیغات
آذربایجان،آنا وطن - كشتار تركان آزربایجان جنوبی توسط دستجات ارمنی و آسوری – م.بهاری
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

آذربایجان،آنا وطن
 
qaflansəsi- قافلان سسی به علت تغییر آى پى صحفه اول وبلاگ توسط مخابراط دسترسى حتى با فیلتر شكن ممكن نیست،براى

به وبلاگ من خوش آمدید
 دستجات ارمنی و آسوری متشكل از مهاجرین و فراریان وان از خاك عثمانی و ارامنه و جیلوهای ساكن اورمیه در روز دوم اسفند توانستند پس از چندین روز درگیری و محاصره مردم گرسنه و بی سلاح اورمیه شهر قهرمان اورمیه را تصرف كنند. دولت های روس و انگلیس ، همچنین بیست هیئت میسیونری مسیحی كه فعال ترین آنها میسیون آمریكایی و در نوبت بعدی فرانسه و آلمان به همراه هفده گروه میسیونری مسیحی اروپایی در اورمیه از سال ها قبل طرح ریزی چنین اقدامی را كرده بودند و اهالی خسته و گرسنه و به شدت ضعیف شده اورمیه طی سال های آشوب و اشغال در سال های نهضت مشروطیت و اشغال آزربایجان بدست روس  با دادن تلفات وحشتناك مجبوراً شهر را در اختیار دسته های قلدر و خون ریز ارمنی دادند. نوشته زیر توسط دوست دانشمندم جناب مهران بهاری نوشته شده كه به مناسبت نزدیك شدن این ایام مطالعه آن را مفید می دانم .اورمولو تایماز
با سقوط دولت تزاری روسیه، قوای وی مجبور به عقب نشینی از بخشهائی از خاك عثمانی كه در آغاز قرن بیستم به اشغال خود در آورده بود شد. متعاقب آن با پس راندن نیروهای اشغالگر انگلیس و فرانسه و یونان تحت رهبری آتاترك، خلق ترك در آناتولی-رومئلی و یا تركیه جدید موفق به كسب و حفظ استقلال وطن خویش گردید. بدین ترتیب طرح ماجراجویانه دول استعماری اروپائی و غرب و بنیادگرایان مسیحی برای تاسیس دولتی صلیبی-ارمنی در خاك و مناطق ترك نشین شرق آناتولی (آزربایجان تركیه) و با استفاده از روشها و تاكتیكهای ترور، شورشهای مسلحانه، نسل كشی، كشتار و اخراج توده ترك كه به مدت بیش از نیم قرن آنها را بكار برده بودند با ناكامی مواجه گردید.
اما پس از اتفاقات فاجعه بار، پرهزینه و تاسفبار مذكور در عثمانی، نه ارمنیان و نه دول استعماری از پای ننشستند. در همان سالها روسیه در جنوب قفقاز بخشهایی بسیار گسترده از اراضی ترك نشین آزربایجانی را تجزیه و به دولت تازه تاسیس شده ارمنستان (و بخشهایی از آنرا به داغستان روسیه و گرجستان) الحاق نمود. دولت جدید ارمنستان نیز شروع به اخراج و پاكسازی ساكنین ترك این مناطق بویژه از شهر ترك نشین و آزربایجانی ایروان، پایتخت بعدی این دولت كرد. هنگامی كه روسها خانات تركی-آزربایجانی ایروان – جمهوری ارمنستان امروزی- را اشغال نمودند، اكثریت جمعیت آن ترك بود. تقریبا دو سوم جمعیت مسلمان (ترك) خود شهر ایروان-پایتخت بعدی ارمنستان- یعنی بیش از ٦٠٠٠٠  تن در اوایل قرن بیستم از طرف روسیه و بقیه به همراه تركان ساكن در دیگر مناطق ارمنستان در اواخر قرن همین از طرف دولت ارمنستان به زور اخراج شدند.
از طرف دیگر و همزمان با وقایع عثمانی، ارمنیان به همراهی آسوریان باز با تحریك، خط دهی و كمك دول استعماری غرب-مسیحی به هوس تاسیس دولتی مسیحی در بخشهایی از خاك آزربایجان جنوبی (آزربایجان ایران) و الحاق آن به دولت تازه تاسیس ارمنستان افتادند. و باز در زمینه سازی این هدف، نیروهای مسلح دولت ارمنستان و شبه نظامیان ارمنی (قاچاقلار) به همراهی همتایان آسوری خود (جیلوولار) به سودای بدست آوردن برتریت جمعیتی عددی و خاك، دست به قتل عام و نسل كشی تركان در ایران (آزربایجان جنوبی) زدند. قتل عام فجیع و نسل كشی بیش از صد هزار تن از تركان آزربایجان جنوبی در سالهای جنگ اول جهانی در اورمیه، سولدوز، خوی، سلماس، مرند، قره داغ، دیلمقان، شرفخانه، ماكو، قوشچی، … انجام شده توسط نیروهای مسلح مسیحی ارمنی-آسوری، به حوادث “جیلوولوق-قاچاقلار” معروف است.
پس از فرو پاشیدن اتحاد جماهیر شوروی و گرفتار آمدن آزربایجان در دامن جنگ داخلی و ناآرامیهای قومی و در اثر غفلت رهبران و ساده لوحی مردم آزربایجان، ارمنیان دوباره فرصت را غنیمت شمرده استقلال منطقه عمدتا ارمنی نشین قره باغ علیا را از آزربایجان اعلام نمودند. و بدنبال آن سناریوی قتل عام تركها و اشغال اراضی آزربایجان در سالهای جنگ جهانی اول در شرق تركیه، جنوب قفقاز و آزربایجان ایران توسط ارمنیها و با حمایت ها و تشویهای آشكار و نهان روسیه و دول بزرگ غربی و مراكز میسیونری مسیحی، بار دیگر و عینا تكرار شد. با پیشروی ارتش ارمنستان و نیروهای روسیه در داخل خاك آزربایجان، ارتش این كشور علاوه بر قره باغ علیا، قره باغ سفلی ترك نشین را نیز متصرف و افزون بر آن هفت استان دیگر جمهوری آزربایجان را اشغال نمود. جنگ خونین در گرفته بیش از پنجاه هزار كشته و یك میلیون بیخانمان و آواره ترك برجای گذاشت. در ادامه، به عنوان تاكتیكی برای فراری دادن اهالی ترك، ارتش ارمنستان با حمایت هنگ ٣٦٦ ارتش روسیه شهر خوجالی آزربایجان را اشغال و به كشتار جمعی توده ترك غیرنظامی اقدام نمود. در قتل عام خوجالی صدها غیرنظامی شامل زنان و كودكان به طرز فجیعی كشته شدند. گزارشات منابع حقوق بشری و بین المللی بیطرف، پر از ذكر نمونه های فجایع انجام شده در این قتل عام توسط نیروهای ارمنی، مانند دریدن شكم و بریدن گوشهای زنان و مردان، شلیك تیر خلاص به سرهای كودكان و نوجوانان، كشتار تمامی اعضاء بسیاری از خانواده ها، مثله كردن سربازان اسیر و به دار آویختنشان میباشد.
ارومی، کی ز آفت خواهد آسود؟
شعر زیر سروده تقی رفعت از پیشگامان بیداری و خودآگاهی ملی ترك در آزربایجان جنوبی است.  این شعر فارسی به سبك جدید و به مناسبت به آتش كشانیدن اورمیه توسط نیروهای مسیحی اشغالگر حین فجایع جیلوولوق-قاچاقلار سروده شده و در شماره ٢٧ روزنامه تجدد چاپ تبریز منتشر گردیده است. تقی رفعت در این شعر خود به زبانی شاعرانه و پراحساس تراژدی سوازنیده شدن اورمیه را ناشی از اعتماد و مهمان نوازی وی و گشودن آغوش خود به نصارای مهاجم و جیلوهای گریخته از عثمانی دانسته است:
ارومی سوخت ! ارومی سوخت ! ارومی
كه اندر سینه اش امید عمران
نوا نو می دمید از بخت ایران
برغم خارجی و نفع بومی
حیاتی تازه درمی یافت شادان…
خدا ! شر كدام آذر قدومی
سوخت ارومی؟
ارومی كز خرابی های بیداد
پریشان، بیقرار، آزرده می بود
كه فرزندان خود را دیر یا زود
به جلادان استبداد می داد
ارومی، كی زآفت خواهد آسود؟
خداوندا كدامین بخت شومی
سوخت ارومی؟
روایت را بنا شد حكم رویت…
ندیدیم آن سیه كابوس را ما،
نه حال بلده مطموس را ما،
كه ویران شد سراسر… در نهایت
شنیدیم آفت منحوس را ما،
كه زیر آسمان پر نجومی،
سوخت ارومی
بلی گفتند ارومی سوخت، خاكستر
شدش بازار و آزادی چنین را،
چنان تاب آورد مردم كه این را،
نمی برد از خدای امید دیگر،
كه این اندازه سخت آرد به خاور
بلاد از هر طرف، هر سو هجومی…
سوخت ارومی
ارومی انتظاری غیر از این داشت…
ارومی انقلاب روس را دید،
نهضت اندر دلش فریاد و بلعید
فغان سینه رنجور پنداشت
كه بتوان خصم دیرین باز بخشید…
چه بود افسوس! مردی را لزومی؟
سوخت ارومی
زكشت مرحمت با صد نیازی،
ارومی بار بدبختی درو كرد
ارومی در كنارش مار پرورد
ارومی سوخت از مهمان نوازی
به جرم اینكه شد با فقر همدرد
جلوها را رهاند از دست رومی،
سوخت ارومی
ارومی! اعتمادت؟ اعتمادت
ترا سخت امتحان كرد اندرین كار!
دو روزت بخت نیكو بود بیدار،
دو روزت عهد خواری خارج از یاد،
سوم روزت سعادت شد نگونسار،
ارومی! باز غرق اندر غمومی!
سوخت ارومی
ارومی! اعتمادالدوله دیروز،
نصارا نیز امروزت دهد باك،
یكی طوفان خون جوشاند ار خاك،
یكی افروزد آتش های جانسوز!
پس از ده آك، ارومی! باز ده آك
هزاران بوم پس از تبعید بومی!
سوخت ارومی!
ارومی می نباید روی نابید،
از الطاف جناب رب قهار،
فلاكت بختیاری آورد باز،
بشرط آنكه در دل پاید امید؟
بشرط اینكه باشد عزم در كار؟
به فردا دیده باید دوخت ارومی!
سوخت ارومی!
همی با ما كند اقبال پرخاش،
همی بر فرس تازد بخت بدخو!
از آتش من نترسم یكسر مو،
رقیب ما چو آتش بود، ای كاش
ز ترس آب جاری در تكاپو…
ارومی! ناامید اندر همومی
آه! ارومی! …
شناسم سخت تر خصمی ترا من،
كه باشد یاس میل آشوب، امل ریز…
چو افتادی چنین، چونان تو برخیز
كه خود نادم شود از كرده دشمن،
سمند عزم را بر صولت انگیز
مبادا، غیرتت ریزد چو مومی…
هان اورمی
طبقه بندی: فرهنگی و هنری و اجتمایی،  تاریخ و جغرافیا،  ایران،  آذربایجان، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ